• Říjen

    29

    2021
  • 1285
  • 0
Webinář na téma vlhkost

Webinář na téma vlhkost

Ve Webináři společnosti Weber na téma vlhkost přivítali našeho zástupce pana Josefa Povolného, který představil technologii bitumenových stěrek a výhody jejich použití. Na názorných příkladech cihlového domu v Milovicích a panelového domu v Neratovicích představil nahrazení starých hydroizolací, jako například izolace provedené za pomoci dehtového papíru, bitumenovou stěrkou. Zmínka také padla o možnosti použití strojové aplikace bitumenu u staveb většího charakteru.

Dále byla představena aplikace této technologie u vodorovných izolací podlah, kde bylo poukázáno na výhody oproti použití asfaltu, možnosti aplikace na základové desky a v neposlední řadě použití u historických staveb, kde jako příklad posloužilo severočeské muzeum v Liberci a budova českého rozhlasu v Praze.

Poslední část patřila nejsložitějším prvkům hydroizolace, a to ošetření postupů u konstrukčních detailů. Zde byla zmíněna úskalí, kterým jde použitím bitumenu předejít a vyhnout se tak vzniku řady problémů.

© Copyright 2018 tvorba www stránek Liberec