Kontaktujte nás

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Telefon

  Vaše zpráva

  Sanace železobetonových konstrukcí
  Sanace železobetonových konstrukcí

  Sanace železobetonových konstrukcí

  Sanacemi obecně rozumíme odstranění příčin a následků způsobených škod. V případě stavebních prací dělíme sanace na:

  Sanace železobetonových konstrukcí

  Sanací železobetonové konstrukce se rozumí uvedení konstrukce poškozené vlhkostí, solemi a jinými vlivy do původního stavu.

  • sanace trhlin a dilatací
  • plošné sanace železobetonových konstrukcí

  Sanace trhlin a dilatací – jedná se o utěsnění trhlin v ploše konstrukce, které mohou být statické nebo dynamické. Může jít o trhliny, kterými proniká voda, nebo můžou být suché. Po stanovení typu trhliny se zvolí vhodný způsob řešení. Jedná s většinou o polyuretanové injektáže, případně injektáže akrylátovými gely. Tyto metody sanace zamezí průniku vlhkosti a vody do železobetonové konstrukce, čímž jí chrání a prodlužují její životnost.

  Plošná sanace železobetonových konstrukcí (např. mostů, opěrných stěn a podobně) se provádí tam, kde jsou konstrukce poškozeny nejčastěji vlhkostí nebo mrazem. Dochází zde k narušení povrchu betonu a karbonataci výztuže. V těchto případech se provádí sanace železobetonových konstrukcí metodou reprofilace – pomocí speciálních cementových malt. V praxi to znamená mechanické odstranění degradovaných částí betonu, odrezení výztuže a její následná pasivace, doplnění betonové konstrukce do původního tvaru pomocí neprofilačních malt. Vhodný typ reprofilačních malt se určuje dle klimatických podmínek a tloušťky vrstev, které je třeba na konstrukci reprofilovat. Sanace poté probíhá v jednom nebo více pracovních krocích.

  Výsledkem úspěšné sanace je železobetonová konstrukce v původním tvaru s ochranou proti korozi vnitřní výztuže a odolná vůči mrazům a vodě.

  Ceník sanace železobetonových konstrukcí

  • Ceny se odvíjí podle stavu konstrukce, tloušťky reprofilace, množství ošetřované výztuže, použitého typu materiálu a požadavků investora na výsledný vzhled.
  © Copyright 2018 tvorba www stránek Liberec