Kontaktujte nás

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Telefon

Vaše zpráva

Injektáž
Injektáž

Injektáž vlhkého zdiva

Chemická injektáž vlhkého zdiva se provádí v případě, že je zdivo zasaženo vzlínající vlhkostí nebo tlakovou vodou. Principem injektáže vlhkého zdiva je vytvoření vodoodpudivé vrstvy uvnitř zdiva – vnitřní hydrofobizaci. Nadměrná vlhkost zdiva je velmi často příčinou poškození stavebních objektů, ale také zhoršení prostředí uvnitř obytných objektů.

 • Injektáž zdiva provádíme mikroemulzním roztokem, polyuretany, krémy, případně gely.
 • Způsob chemické injektáže se určuje podle příčiny a stupně zavlhnutí zdiva, ale také podle druhu zdiva. Chemickou injektáž lze aplikovat na všech typech vlhkého zdiva.
 • Použití konkrétního druhu materiálu se vždy řídí návrhem sanace, který doporučujeme zpracovat na každý řešený případ.
 • V návrhu sanace najdete nejen doporučení postupu a použití konkrétních materiálů, ale i ceny přizpůsobené Vaší stavbě. V návrhu sanace Vám nabídneme i realizaci, kterou bychom povedli s našimi zaměstnanci. Tito jsou v oborech sanací a injektáží zaškoleni a mají dlouholeté zkušenosti v této praxi.

Principem injektáže je, jak bylo popsáno výše, vytvoření vodoodpudivé vrstvy uvnitř zdiva. Ve zdivu se připraví injektážní vrty, které jsou o průměru 10 – 14mm v rastru připraveném podle sanačního návrhu. Vrty se osadí pakry- ty umožňují napojení injektážní hadice a zároveň utěsňují vrty, aby jím nedocházelo k úniku injektážního materiálu. Tlak pro plnění se určuje podle materiálového složení a vazby zdiva i pojiva.

Druhy injektáží

 • Injektáž mikroemulzí

  • Injektážní mikroemulze je hydrofobizační chemická horizontální izolace bez obsahu rozpouštědel, která vytvoří ve zdivu hydroizolační clonu působící proti vzlínání vody a kondenzaci vodních par v kapilárách stavebních materiálů a zároveň umožňuje difuzi vodní páry.
  • Je vhodná i pro zdivo s vysokým stupněm provlhnutí.
  • Při injektáži zdiva mikroemulzní nevznikají žádné stavbě škodlivé soli.
  • Mikroemulze proniká až do těch nejjemnějších kapilár. Tato metoda není limitována tloušťkou zdiva a je použitelná i v případě vysoce zavlhčeného zdiva, které by jinak muselo být předsušováno.
  • Mikroemulzní injektáž však není určena proti trvalému působení tlakové vody. Používá se pro zdivo cihelné, kamenné i smíšené.
  • Po skončení reakce je látka chemicky stabilní, nerozpustná a nezávislá na kolísání vlhkosti v podzákladí (na rozdíl např. od vodního skla, které funguje na podobné bázi, ale po vyschnutí dojde k popraskání gelu, vzniku trhlin a tento proces je nevratný.)
 • Injektáž polyuretany

  • Výhodou těchto materiálů je jejich trvalá pružnost, zvětšování objemu při reakci s vodou a v neposlední míře nízká viskozita umožňující dokonalé vyplnění i úzkých trhlin.
  • V případě silných výronů je možno použít polyuretan se zrychlenou reakcí a s velkým poměrem nabývání, který slouží k dočasnému zastavení silných průsaků.
  • K utěsnění konstrukcí lze využít jak jednosložkových tak i dvousložkových polyuretanových pryskyřic.
  • Vhodnost použití je závislá na typu zdiva a výskytu vody v konstrukci.
 • Injektáž krémy

  • Injektážní krémy jsou vhodné pro zdiva z dutých cihel (CDm, Porotherm), smíšeného zdiva, z pórobetonu, z plných cihel, pískovce či zdiva s dutinami a kavernami.
  • Vzhledem k tomu, že se jedná o vodnatou pastu, po naplnění z otvorů nevytéká.
  • Díky vysokému obsahu účinných silanů proniká i do nejmenších kapilár a trhlinek, kde vytvoří fungující „bariéru“ proti vzlínající vlhkosti.
  • Chemická injektáž krémy se používá i u velmi zavlhnutého zdiva
 • Injektáž gely

  • Akrylátové injektážní gely jsou velmi pružné směsi s jednoduše řiditelnou dobou reakce.
  • Akrylátové gely mají viskozitu blízkou viskozitě vodě, což zaručuje jejich skvělé penetrační vlastnosti. Proto se dobře hodí k trvalému plošnému utěsňování stavebních konstrukcí pod úrovní terénu, ať už jsou namáhány zemní vlhkostí nebo tlakovou vodou.
  • Injekční gely lze injektovat do vlastní konstrukce nebo na rozhraní konstrukce a okolního horninového prostředí – rubové injektáže.
  • Gely mohou být injektovány i do horninového prostředí, kde mají těsnící anebo zpevňující funkci, případně vytváří plošné clony vůči chemikáliím nebo vodám kontaminovaným nebezpečnými látkami.
  • Díky výrazné pružnosti, která přetrvává i po vyschnutí gelu, a vysoké přilnavosti k povrchu minerálních materiálů jsou vhodné k těsnění dilatačních spár v podzemních garážích, tunelech, šachtách nebo kolektorech.
  • V tunelovém, ale i pozemním stavitelství, se akrylátové gely používají rovněž k aktivaci jednovrstvých nebo dvouvrstvých hydroizolačních systémů.
 • Tlaková injektáž

  • Po navrtání se jednotlivé vrty osadí těsnícími prvky – pakry, které při injektáži umožní připojení hadice čerpadla a uzavření sousedních vrtů.
  • Tlaková injektáž zdiva umožňuje podstatně zkrátit dobu provádění sanačních prací, a zároveň dosáhnout rovnoměrného rozložení přípravku ve zdivu.
  • Pracovní tlak a postup injektáže se volí v závislosti na stavu zdiva.
  • Soudržné kompaktní zdivo je proinjektováno v jednom pracovním kroku. V případě smíšeného nebo narušeného zdiva s trhlinami a u zdiva s dutinami se použije dvoustupňová tlaková injektáž zdiva, která výhodně spojí zpevnění a odvlhčení zdiva.
  • Nejdříve se provede statická tlaková injektáž zdiva cementovou směsí, jež vyplní větší dutiny nebo kaverny a stabilizuje tak zdivo a posléze se ještě do polotuhé malty pod tlakem vstřikuje silikonová mikroemulze.
  • V zimním období je nutné zajistit vytápění prostor, aby teplota zdiva v napouštěných úsecích chemické clony nebyla nižší než +5 °C.
© Copyright 2018 tvorba www stránek Liberec