Kontaktujte nás

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Telefon

  Vaše zpráva

  Injektáž
  Injektáž

  Injektáž vlhkého zdiva

  Chemická injektáž vlhkého zdiva se provádí v případě, že je zdivo zasaženo vzlínající vlhkostí nebo tlakovou vodou. Principem injektáže vlhkého zdiva je vytvoření vodoodpudivé vrstvy uvnitř zdiva – vnitřní hydrofobizaci. Nadměrná vlhkost zdiva je velmi často příčinou poškození stavebních objektů, ale také zhoršení prostředí uvnitř obytných objektů.

  • Injektáž zdiva provádíme mikroemulzním roztokem, polyuretany, krémy, případně gely.
  • Způsob chemické injektáže se určuje podle příčiny a stupně zavlhnutí zdiva, ale také podle druhu zdiva. Chemickou injektáž lze aplikovat na všech typech vlhkého zdiva.
  • Použití konkrétního druhu materiálu se vždy řídí návrhem sanace, který doporučujeme zpracovat na každý řešený případ.
  • V návrhu sanace najdete nejen doporučení postupu a použití konkrétních materiálů, ale i ceny přizpůsobené Vaší stavbě. V návrhu sanace Vám nabídneme i realizaci, kterou bychom povedli s našimi zaměstnanci. Tito jsou v oborech sanací a injektáží zaškoleni a mají dlouholeté zkušenosti v této praxi.

  Principem injektáže je, jak bylo popsáno výše, vytvoření vodoodpudivé vrstvy uvnitř zdiva. Ve zdivu se připraví injektážní vrty, které jsou o průměru 10 – 14mm v rastru připraveném podle sanačního návrhu. Vrty se osadí pakry- ty umožňují napojení injektážní hadice a zároveň utěsňují vrty, aby jím nedocházelo k úniku injektážního materiálu. Tlak pro plnění se určuje podle materiálového složení a vazby zdiva i pojiva.

  Druhy injektáží

  • Injektáž mikroemulzí

   • Injektážní mikroemulze je hydrofobizační chemická horizontální izolace bez obsahu rozpouštědel, která vytvoří ve zdivu hydroizolační clonu působící proti vzlínání vody a kondenzaci vodních par v kapilárách stavebních materiálů a zároveň umožňuje difuzi vodní páry.
   • Je vhodná i pro zdivo s vysokým stupněm provlhnutí.
   • Při injektáži zdiva mikroemulzní nevznikají žádné stavbě škodlivé soli.
   • Mikroemulze proniká až do těch nejjemnějších kapilár. Tato metoda není limitována tloušťkou zdiva a je použitelná i v případě vysoce zavlhčeného zdiva, které by jinak muselo být předsušováno.
   • Mikroemulzní injektáž však není určena proti trvalému působení tlakové vody. Používá se pro zdivo cihelné, kamenné i smíšené.
   • Po skončení reakce je látka chemicky stabilní, nerozpustná a nezávislá na kolísání vlhkosti v podzákladí (na rozdíl např. od vodního skla, které funguje na podobné bázi, ale po vyschnutí dojde k popraskání gelu, vzniku trhlin a tento proces je nevratný.)
  • Injektáž polyuretany

   • Výhodou těchto materiálů je jejich trvalá pružnost, zvětšování objemu při reakci s vodou a v neposlední míře nízká viskozita umožňující dokonalé vyplnění i úzkých trhlin.
   • V případě silných výronů je možno použít polyuretan se zrychlenou reakcí a s velkým poměrem nabývání, který slouží k dočasnému zastavení silných průsaků.
   • K utěsnění konstrukcí lze využít jak jednosložkových tak i dvousložkových polyuretanových pryskyřic.
   • Vhodnost použití je závislá na typu zdiva a výskytu vody v konstrukci.
  • Injektáž krémy

   • Injektážní krémy jsou vhodné pro zdiva z dutých cihel (CDm, Porotherm), smíšeného zdiva, z pórobetonu, z plných cihel, pískovce či zdiva s dutinami a kavernami.
   • Vzhledem k tomu, že se jedná o vodnatou pastu, po naplnění z otvorů nevytéká.
   • Díky vysokému obsahu účinných silanů proniká i do nejmenších kapilár a trhlinek, kde vytvoří fungující „bariéru“ proti vzlínající vlhkosti.
   • Chemická injektáž krémy se používá i u velmi zavlhnutého zdiva
  • Injektáž gely

   • Akrylátové injektážní gely jsou velmi pružné směsi s jednoduše řiditelnou dobou reakce.
   • Akrylátové gely mají viskozitu blízkou viskozitě vodě, což zaručuje jejich skvělé penetrační vlastnosti. Proto se dobře hodí k trvalému plošnému utěsňování stavebních konstrukcí pod úrovní terénu, ať už jsou namáhány zemní vlhkostí nebo tlakovou vodou.
   • Injekční gely lze injektovat do vlastní konstrukce nebo na rozhraní konstrukce a okolního horninového prostředí – rubové injektáže.
   • Gely mohou být injektovány i do horninového prostředí, kde mají těsnící anebo zpevňující funkci, případně vytváří plošné clony vůči chemikáliím nebo vodám kontaminovaným nebezpečnými látkami.
   • Díky výrazné pružnosti, která přetrvává i po vyschnutí gelu, a vysoké přilnavosti k povrchu minerálních materiálů jsou vhodné k těsnění dilatačních spár v podzemních garážích, tunelech, šachtách nebo kolektorech.
   • V tunelovém, ale i pozemním stavitelství, se akrylátové gely používají rovněž k aktivaci jednovrstvých nebo dvouvrstvých hydroizolačních systémů.
  • Tlaková injektáž

   • Po navrtání se jednotlivé vrty osadí těsnícími prvky – pakry, které při injektáži umožní připojení hadice čerpadla a uzavření sousedních vrtů.
   • Tlaková injektáž zdiva umožňuje podstatně zkrátit dobu provádění sanačních prací, a zároveň dosáhnout rovnoměrného rozložení přípravku ve zdivu.
   • Pracovní tlak a postup injektáže se volí v závislosti na stavu zdiva.
   • Soudržné kompaktní zdivo je proinjektováno v jednom pracovním kroku. V případě smíšeného nebo narušeného zdiva s trhlinami a u zdiva s dutinami se použije dvoustupňová tlaková injektáž zdiva, která výhodně spojí zpevnění a odvlhčení zdiva.
   • Nejdříve se provede statická tlaková injektáž zdiva cementovou směsí, jež vyplní větší dutiny nebo kaverny a stabilizuje tak zdivo a posléze se ještě do polotuhé malty pod tlakem vstřikuje silikonová mikroemulze.
   • V zimním období je nutné zajistit vytápění prostor, aby teplota zdiva v napouštěných úsecích chemické clony nebyla nižší než +5 °C.
  © Copyright 2018 tvorba www stránek Liberec